דילוג לתוכן העיקרי

האם רשאים להשכיר עסק מניב ליהודי שמתכונן להפעיל אותו גם בשבת?

מהם אופני ההתקשרות המותרים לשותפות עסקית עם גוי שתפעל גם בשבת?

היש אפשרות הלכתית להתקשרות עסקית בין יהודים שתפעל גם בשבת באופן שהיהודי שומר המצוות אינו מכשיל את שותפו?

מהם התנאים היחודיים (שעת הדחק, הפסד מרובה וכיו"ב) להמצאת היתר, אם בכלל, להתקשרות שכזו?