נער שהגיע לגיל המצוות במוצ"ש, האם חייב בהבדלה והאם מוציא אחרים ידי חובה?

האם המבחן הוא ליל שבת שאותו נער עדיין לא היה בר חיוב ולכן לא יהיה חייב גם בסיומה של שבת?

ומה עם יהודי שעיתים חולה ועיתים בריא האם יפטר מקיום מצוות בגלל שלא היה ברצף הבריאות לאורך תקופת חיוב המצווה?

האם יש להתייחס בקביעת הלכות במצבים שכאלו הינה נקודתית. דהיינו, על בסיס מקומו ועל בסיס זמנו?

תאריך: 
24/05/10 י"א סיון התש"ע
x

Audio Playlist