מי שאיבד את כושר הדיבור, האם יכול לצאת י"ח בהרהור או שמיעה במקום דיבור במצוות המחייבות אמירה?

מצוות קרית שמע, האם ניתן להסתפק בהרהור בלב או לפחות בחיתוך מילים בשפתיים?

האם רשאים לצרפו לזימון לברכת המזון או לצרפו למנין לתפילה למרות שאינו אומר מלה במלה אחר הש"צ?

הנמצא בבית המרחץ ושמע רעם, האם מותר לו להרהר בלב במקום להוציא בשפתיו ברכה?

תאריך: 
25/05/10 י"ב סיון התש"ע
x

Audio Playlist