האם רשאי חייל להכנס לבית הכנסת עם הנשק ע"מ להשלים מנין לתפילה?

האם ניתן ללמוד מהאיסור להניף ברזל על המזבח לאסור גם כניסה לבית כנסת עם נשק או שזה תלוי בנסיבות?

מדוע הרמב"ם והשו"ע לא פסקו להלכה את המדרש התלמודי על מעשה פנחס שאין נכנסין בכלי זין לבית המדרש?

היש להתחשב בפסיקה בנדון במצב הבטחוני השורר במקומותינו וכיצד יפעל חייל או כל נושא נשק שנקלע לבית כנסת?

תאריך: 
27/05/10 י"ד סיון התש"ע
x

Audio Playlist