דילוג לתוכן העיקרי

בית כנסת שמגיעים מתפללים חולים שאין להם שליטה על הסוגרים, האם מותר להתפלל שם?

האם מותר לאדם להרהר בדברי קודש בביתו במקום שישנה שם צואה?

היש הבדל בדין בין צואת אדם לצואת בע"ח?

עד כמה ירחיק אדם מהצואה אם ברצונו לקרוא קרית שמע, האם זה תלוי בריח הרע שיש או אין בה?

בשאלה דנן, האם ההיתר לתפילה בבית הכנסת תלוי בקיום ריח רע או ניתן להסתפק בכסוי הצואה בחיתול וכיו"ב?