מי שניסה להתאבד, האם מותר לחלל עליו שבת ע"מ להצילו?

האם שבת נדחית גם בנסיבות אלו למרות שמדובר באדם שהכניס עצמו למצב סכנה?

האם בנסיבות כאלה נדון את המתאבד לדעת כשוטה היות וביצע המעשה מתוך טירוף הדעת?

תאריך: 
22/06/10 י' תמוז התש"ע
x

Audio Playlist