דילוג לתוכן העיקרי

נטע בשוגג בשדה חברו, מי הבעלים על העצים והאם חל איסור ערלה על הפירות?

החייב הוא לעקור את העצים או לפצות את חבירו בדמי שימוש?

האם יש קשר בין דיני ממונות (נטיעה בגזל) לבין דיני איסור והיתר (איסור ערלה)?

אילן שצמח מפרי שנשר ונטמן בעפר (עולה מאליו), באילו נסיבות יהיה פטור מאיסור עורלה?