דילוג לתוכן העיקרי

פירות הנושרים מעצים שניטעו ע"י הרשות, האם יחולו עליהם הכללים ההלכתיים כשאר הפירות?

האם דינם כפירות הפקר? האם יחול עליהם איסור ערלה? החייבים הם בתרו"מ?

האם נחשבים כעצים שניטעו לגדר או סייג הפטורים מחובות שאר הפירות למרות שהינם עצי מאכל?

הרואה נשורת של פירות על המדרכה, באילו נסיבות לא יחשבו לגזל ואף לא יתחייבו בתרו"מ?