דילוג לתוכן העיקרי

האם חזרה בתשובה מכשירה את העבריינים לעדות קידושין?

המלווה בריבית והמתעסק בהימורים, האם ראויים לשמש כעדים כשרים אם חזרו בתשובה?

ומה דינו של עבריין סוחר בשביעית ובאילו תנאים יוחזר לכשרותו כעד?

מהם הגבולות ל"תקנת השבים" והאם הסכמה סתמית לחזרה בתשובה מספקת ע"מ להכשירם כעד?