היש חובה לקבוע מעקה על בימות באולמות ועל מי מוטלת האחראיות, על הבעלים או על השוכרים?

האם התורה חייבה באחריות רק על נפילה מגג או אף בכל מכשול שטומן בחובו סכנת נפשות?
מהם התנאים ובאילו נסיבות תחול האחריות למכשול על הבעלים?
האם השוכר לא יתחייב ב"לא תשים דמים בביתך" ומי יתחייב בתשלומי נזיקין למי שנפל ונפגע?

תאריך: 
01/07/10 י"ט תמוז התש"ע
x

Audio Playlist