יהודי ממוצא תימני המתגורר בתפוצות, האם חייב להפריש חלה כמנהג אבותיו בתימן?

מה היחודיות של מצוות הפרשת חלה שחכמי ישראל נטפלו אליה והרחיבו את חיובה אף בחו"ל?

כיצד נהגו יהודי חו"ל (אשכנזים וספרדים) במימוש תקנה זו וכיצד נהגו יהודי תימן בהפרשת החלה?

כהן בחו"ל הראוי לאכול חלה, מהם הברכות שיתחייב בהם?

תאריך: 
22/08/10 י"ב אלול התש"ע
x

Audio Playlist