האם מותר בחולו של המועד לסיים כתיבת ס"ת ולהכניסו בקולות ושירה לבית הכנסת?

באילו תנאים ניתן להתיר סיום כתיבת ס"ת בחולו של המועד?

"אין מערבין שמחה בשמחה", האם בדווקא או שלמרות שמחת החג תותר כל שמחה שיש בה קידוש השם?

לדעת הרמב"ם, מהו המתכון לשמחת החג שכל יהודי מצווה בו שכל שמחה שתדחוק אותו תהיה אסורה?

תאריך: 
13/09/10 ה' תשרי התשע"א
x

Audio Playlist