דילוג לתוכן העיקרי

להריח מיני בשמים ביום הכיפורים, האם נכלל באיסור עינוי נפש?

מהם האיסורים שנכללו בגדרי העינוי ביום הכיפורים ואשר העובר עליהם נענש?

האם מומלץ לנצל את הרחת הבשמים מס' פעמים רב למען השלמת הברכות החסרות ביום זה?

כיצד ניתן לשלב בעבודת ה' הנאמנה של יום קדוש זה אף באמצעות הרחת מיני בשמים?