מי שנטל הלולב מביתו לבית הכנסת, האם רשאי לברך עליו בעת המיועד בתפילה?

הלכה פסוקה: "מדאגבהיה נפק ביה". כיצד, א"כ, יטול הלולב מביתו ע"מ שלא יכשל באיסור ברכה לבטלה בבית הכנסת?

מה מעמדה של המטלית החופה בד"כ את הלולב, האם נחשבת כנטילת הלולב בכלי ואינו יוצא י"ח כשהיא כרוכה עליו?

אילו מסרים לבית היהודי משדרים לנו חכמי ישראל באמצעות ההלכות הקשורות בתחזוקת הלולב בימי חג הסוכות?

תאריך: 
21/09/10 י"ג תשרי התשע"א
x

Audio Playlist