כיצד ניתן לקיים בימינו מצוות הפרשת תרומות ומעשרות כהלכתה כולל נתינתם לכהן ללוי ולעני?

תאריך: 
24/10/10 ט"ז חשון התשע"א
x

Audio Playlist