דילוג לתוכן העיקרי

מדען חבר קיבוץ שזכה בפרס נובל, האם כספים אלו שייכים רק לו או לכלל חברי הקיבוץ?

מהם המבחנים הקובעים את הבעלות על כספי הפרס לזוכה או לקופה המשותפת של הציבור?

כאשר הזוכה טוען שמקורם בירושה או במתנה שקבל מאחרים, האם טענה זו מזכה אותו אוטומטית ברווחים?

היש להתחשב רק בכישוריו האישיים של הזוכה או שלא ניתן להתעלם מחלקו של הציבור במימון העלויות בדרך לפרס?