האם המדינה חייבת להשתתף במימון פעולות ההצלה של מטיילים שנסתבכו בהרפתקנות ונקלעו לסיכוני חיים?

החש לעזרה בהצלת נפשות, האם זכאי לשיפוי בגין הפסדים כספיים שנגרמו לו במסגרת פעולות ההצלה?

האם רשאי המציל להתעכב ע"מ לבדוק עם 3 אנשים (בי"ד של הדיוטות) את הזכאות שלו לדרוש החזר הוצאות שלו כאמור בנסיבות של השבת אבידה?

היש מגבלה לאחריות הממונית של היוצאים לפעילויות הרפתקניות תוך התחשבות במצב הכספי שלהם?

תאריך: 
25/10/10 י"ז חשון התשע"א
x

Audio Playlist