דילוג לתוכן העיקרי

המתחזים כנזקקים, היש לחקור אחריהם ולמנוע מהם סיוע? הניתן לתבוע אותם להשיב מה שנטלו?

מה הצידוק להיתר לחקור ולדרוש את הפונים לסיוע והרי זה עלול להטיל חשד על האחרים?
מה הסטטוס של ארגוני הסיוע, הניתן להחשיבם כנאמנים שהופקדו אצלם כספי העניים?
האם ניתן להגדיר את כספי התמיכה כממון שאין לו תובעין ואז לא ניתן יהיה לתבוע אותם למרות המעשה הנבזי שלהם?