לחם משנה בשבת, כיצד מחזיקין ומה מהן בוצע תחילה?

היש העדפה הלכתית לבצוע ככר הלחם העליון או ככר התחתון או שאין חובה כלל להחזיק הככרות אחת מתחת לשניה?
מהי שיטת רבנו הרמב"ם בנטילה ובציעת לחם משנה בשבתות וימים טובים?
כיצד השתלשלו המנהגים השונים של אחיזה בלחם המשנה ואופני הבציעה והחיתוך המקדים בסכין?

תגיות: 
תאריך: 
01/11/10 כ"ד חשון התשע"א
x

Audio Playlist