בראשי חודשים ובחולו של המועד, האם סדר היום קודם לתפילת מוסף?

כיצד מתייחסים חכמי ישראל לריבוי אמירת "קדיש" בתפילה?

מה עדיף, אם כן, לנקוט במנהג שסדר היום קודם למוסף תוך אמירה נוספת של קדיש?

כיצד יסבירו המקדימים סדר היום לתפילת מוסף כאשר מזמור היום (ר"ח) נאמר לאחר מוסף?

תאריך: 
08/11/10 א' כסלו התשע"א
x

Audio Playlist