דילוג לתוכן העיקרי

כיצד ינהג בשבת מי שגלה שבכיסו שטרות או מעות כסף? האם ישתנה הדין כשמדובר בכסף זר?

האם רמת איסור המוקצה בשבת של אמצעים כספיים הינו באותה רמת חומרה של גזירות חכמים על השבותים?

היש לדון את המעות שבכיס המעיל או המכנסיים, כבסיס לדבר האסור כדין המעות שהונחו על הכרית?

אם גלה זאת בזמן שהוא משמש חזן או ש"צ, האם חייב להפסיק החזנות או לשמש כש"צ?