דילוג לתוכן העיקרי

הבטיח שימכור דירתו במחיר מוסכם אם לא ימצא קונה במחיר גבוה יותר, היש מקום לתביעה על הפרת הבטחה אם מכר לאחר במחיר המוסכם

במישור המשפטי, האם יש הבדל בהתייחסות לתביעה שכזו בין משפט התורה לבין המשפט הכללי?

כיצד יש להתייחס לאדם ירא שמים שהבטיח למכור לראשון והפר הבטחתו ומכר לשני למרות שקבל ממנו תמורה זהה לזו שהוצעה ע"י הראשון?

כיצד מקרה שכזה מחדד את ההבדלים העקרוניים בין היעדים של משפט התורה לבין היעדים של המשפט הכללי?