האם רשאים להדליק נרות חנוכה עפ"י שיטת בית שמאי, במטרה לשדר מסר "פוחת והולך" כנגד האויבים ובכללם יצר הרע?

מהם הטעמים שנאמרו בגמרא להבדלים בין שיטת בית שמאי לשיטת בית הלל בנושא נרות החנוכה?

בימינו, לאחר שהוכרעה הלכה כבית הלל, למרות שיוצאים י"ח בנר אחד כל יום, האם רשאי להדר עפ"י שיטת בית שמאי?

היש לחשוש משינוי המנהג המקובל עד כדי תמיהה היות והמסרים במהדרין לא ברורים?

תגיות: 
תאריך: 
26/11/10 י"ט כסלו התשע"א
x

Audio Playlist