היש להחיל את דיני קדושת בית הכנסת גם על בית כנסת זמני?

ציבור ששכר דירה וערכו שם תפילה במשך שנים רבות, האם ניתן להתיר אכילה ושתיה בו או יחולו עליו דיני קדושת בית כנסת?

היש, בנסיבות מסוימות, לעשות הבחנה בין עיקר דיני קדושת ביהכ"נ הקבוע לבין קדושת ביהכ"נ הזמני מטעם מילי דחסידות?

חדר בדירה המיועד לשימוש יומיומי של הבעלים, האם ניתן לשימוש דו תכליתי גם כבית כנסת?

תגיות: 
תאריך: 
28/11/10 כ"א כסלו התשע"א
x

Audio Playlist