דילוג לתוכן העיקרי

כיצד ינהג יהודי תימני המגיע לכותל בע"ש, האם יתעטף בטלית כמנהג אבותיו למרות ששאר באי המקום אינם מעוטפים?

היש להתחשב בכלל המקובל של דרך ארץ: "לא ישב בין העומדים ולא יעמוד בין היושבים" וכן לא ישנה ממנהג המקום?

האם מעמדה של רחבת הכותל בדין זה כמעמד בית כנסת של עדה מסויימת או כל עדה רשאית לנהוג כמנהג היחודי לה?

האם רשאים יחידים מבני תימן להתעטף בטלית בבתי כנסת תימניים שרובם המכריע של המתפללים אינם מעוטפים?