מנהג יהודי תימן שאין מוציאים שני ס"ת יחד בניגוד למנהגי שאר העדות-מה מקור מנהג זה?

כבר בתקופת רבינו הרמב"ם נהגו 2 המנהגים הנ"ל. מהו, אם כן, מקור מנהג יהודי תימן?

למנהג שאר העדות, האם אין חשש להוצאת לעז על הספר הראשון שכביכול יש בו פסול?

מדוע שינו יהודי תימן במנהגם הנוכחי מדברי התלמוד הירושלמי שאין להוציא ספר שני אלא עד שמחזירים ספר הראשון למקומו?

תאריך: 
09/12/10 ב' טבת התשע"א
x

Audio Playlist