פירות וירקות הנמכרים בימי ראשון, היש להימנע מרכישתם בגלל חשש שהובלו לחנויות תוך חילול שבת?

היש להחמיר בדין הפירות והירקות כדין המבשל בשבת למרות שלא נעשה שום שינוי בגופם בשבת?

מה הטעם של אלו שאסרו שימוש בחלב שהגיע לחנויות בימי ראשון ושני?

בהנחה שהפירות לא נלקטו בשבת, האם ניתן להקל בדינם ולצרוך אותם בימי ראשון?

תגיות: 
תאריך: 
01/02/11 כ"ז שבט התשע"א
x

Audio Playlist