כלה העומדת לפני חופתה שהגיעה אליה השמועה הרעה שאביה נפטר, האם יש לבטל החופה?

האם השמחה דוחה את מצוות האבלות למרות שאבלות ביום הראשון הינה מדאוריתא?

היש להתחשב בהפסדי ממון ("הפסד מרובה") העלולים להיגרם עקב ביטול החופה?

מדוע בנסיבות דלעיל יש לקיים החופה ולהתאבל רק לאחר שבעת ימי המשתה, הרי לכאורה בימינו אין כבר בעיה של טורח בהכנות לחתונה?

תאריך: 
31/01/11 כ"ו שבט התשע"א
x

Audio Playlist