מתנות לאביונים, האם יוצאים ידי חובה בהזמנת משפחה נזקקת לסעודת הפורים בביתו?

האם מצווה זו מוגבלת רק בדרך של משלוח לנזקקים או עדיף "שיהו עניים בני ביתך"?

תאריך: 
17/03/11 י"א אדר ב' התשע"א
x

Audio Playlist