מי שמרותק לכסא גלגלים, האם רשאי לשמש כש"צ או לעלות לתורה?

האם התנאים הנדרשים לבחירת ש"צ לאור כבוד הציבור תקפים גם בשעת הדחק?
האם ישנה מניעה שאחר יאמר קדיש במקום האדם הנכה שעלה לתורה כמשלים?
כיצד יש לפעול בנסיבות שהעולה לתורה אינו מסוגל לעמוד ע"מ שלא לפגוע בכבוד הבריות?

תאריך: 
29/03/11 כ"ג אדר ב' התשע"א
x

Audio Playlist