דילוג לתוכן העיקרי

ברך ברכת הגומל לאחר המפטיר, האם מהווה הפסק בין קריאת התורה לקריאת ההפטרה?

היש חובה לברך ברכות הודאה לאחר קריאת התורה או שמדובר רק במנהג?

האם רשאי לברך ברכת הגומל בלילה כאשר לא היה סיפק בידו לברך בזמן קריאת התורה?

לשיטת הגוללים ס"ת לפני ההפטרה או מחזירים ס"ת להיכל לפני ההפטרה, מה הפסק יש כאן?