דילוג לתוכן העיקרי

שותפות עסקית עם גוי, מהי הדרך ההלכתית הראויה לה?

מהי הבעייתיות של שותפות עסקית עם גוי בהקשר לשכר השבת וכיצד ניתן להתגבר על בעיה זו?

האם רשאי השותף היהודי להתנות שכר מס' ימים בשבילו כפיצוי שווה ערך לשכר יום השבת שמקבל השותף הגוי?

באלו נסיבות יאסר על השותף היהודי ליהנות משכר השבת שהפיקה השותפות העסקית?