עיסה שנילושה ונאפתה ע"י גויה, האם חייבת בהפרשת חלה כולל ברכה?

מהו המבחן הקובע לחיוב הפרשת חלה מן העיסה, הבעלים של העיסה או הלש אותה?

גוי שנתן מתנה ליהודי עיסה לאחר גילגולה, האם בנסיבות אלה או דומות תתחייב או תהיה פטורה מהפרשת חלה?

תאריך: 
18/05/11 י"ד אייר התשע"א
x

Audio Playlist