מצוות ברית המילה שזמנה כל היום, היש להעדיף עשייתה בשע' הבוקר או בשע' אחה"צ?

"זריזין מקדימין למצוות" או "ברוב עם הדרת מלך", האם ניתן ללמוד מדחיית תקיעות השופר משחרית למוסף?

מהם הבעיות ההלכתיות שעלולים להיתקל בהם המעדיפים לקיים המצווה בשע' אחה"צ?

הישנה חובה להצמיד את קיום מצוות המילה לסעודת ההודייה לקב"ה או שניתן לדחות הסעודה למועד מאוחר יותר?

תאריך: 
25/05/11 כ"א אייר התשע"א
x

Audio Playlist