היש להעדיף בכל מקרה להתפלל מנחה לחש וחזרה כעיקר הדין?

האם ניתן ללמוד מתפילת המוסף של ראש השנה שאף בתקופות קדומות התפללו תפילה אחת?

הנוהגים להתפלל שלש ראשונות בקול ואילו שאר הברכות בלחש, האם רשאים לעקור תקנת חז"ל?

היש מקום בימינו לבטל תקנתו של הרמב"ם לתפילה אחת ולחזור לתפילת לחש וחזרה כעיקר הדין?

תאריך: 
13/06/11 י"א סיון התשע"א
x

Audio Playlist