דילוג לתוכן העיקרי

עיתון של השכן שהונח בחצר הבית, האם מותר לעיין בו ללא קבלת רשות?

האם הבעלות של שאר השכנים על החצר המשותפת מקנה להם זכות שימוש גם בממון של שכן אחר?

עיתון המונח בתיבת דואר, האם יחשב כרכוש פרטי של בעל התיבה למרות שהיא נמצאת בחצר המשותפת?

באלו נסיבות יהיה מותר לאדם להציץ בעיתון שאינו שלו או אף ליטול עיתון המונח ללא בעלים?