היש חובה לקלוף אמה על אמה זכר לחורבן גם בבית חדש שהקבלן לא שייר בניגוד לבקשת הקונה?

האם תקנת חז"ל מחייבת לקלוף, בכל מקרה, או רק לשייר אמה על אמה כאשר בונים בנין?

האם ניתן להתייחס לדירה שסויידה בטעות ע"י הקבלן כאילו רובץ עליה איסור מגורים עד שיקלפו?

תאריך: 
15/08/11 ט"ו אב התשע"א
x

Audio Playlist