האם יכול שכיב מרע לקבוע שהבעלות על נכסיו ישארו אך ורק במסגרת משפחתו לדורי דורות?

לאחר שנסתלק לעולמו, היש לנפטר מבחינה הלכתית יד ורגל בנכס ע"מ לקבוע מי יהיו הבעלים עליו מעבר למעגל הראשוני של יורשיו?
מהו כחו של אדם המעניק את נכסיו ליורשיו בתורת "יורש אחר יורש", מה יעשו הבאים אם הראשון אכל את כל הנכסים?
הישנה, איפוא, אפשרות הלכתית להעניק הנכס שיעמוד עדי עד למטרה מסויימת?

תאריך: 
28/08/11 כ"ח אב התשע"א
x

Audio Playlist