"ויעבור ה' על פניו", היש מקום לאמרו בסליחות שנים מקרא ואחד תרגום?

 לשיטת הנוהגים לאמרו שמו"ת, כיצד א"כ חוצים הפסוק דלעיל והלא נאמר"כל פסוק דלא פסקיה משה רבינו אנן היאך ניפסקיה"?

כיצד מופיע קריאה זו בנוסחי תפילה קדומים, האם התרגום מופיע עבור כל הפסוקים או רק לשלוש עשרה המידות?

מהם המסורות השונות של מנין שלוש עשרה מידות של רחמים?

תאריך: 
09/09/11 י' אלול התשע"א
x

Audio Playlist