במקום שיש תוקע ותיק שאינו יודע לתקוע התרועה ויש שם תוקע נער הבקי בתקיעות, כיצד ינהגו?

 מדוע העדיף התלמוד להורות ההלכה ללכת למקום שיש ספק תוקע אע"פ שבוודאי יפסיד התפילות במקום אחר וכך פסק רבינו הרמב"ם ומרן השו"ע?

החרדים לדבר ה', מה יעשו כאשר הציבור מתנגד לנער התוקע בנימוקים שונים?
תפילת "ריבונו של עולם", היש פסול שתיאמר ע"י נער?
תאריך: 
13/09/11 י"ד אלול התשע"א
x

Audio Playlist