הדס שאין בו רצף "משולש" (עבות), האם יוצאים בו ידי חובה?

 

לשם קביעת כשרות ההדס,היש חשיבות אם רצף ה"משולש" הוא מראשו של ההדס לכיוון מטה או להיפך?

באילו נסיבות נחשב ההדס ל"שוטה" למרות שיש בחלק מהבד שלושה שלושה עלים בקן אחד?

הניתן להגדיר "עבות" גם הדס בעל שני עלים בלבד בכל קן שלכאורה אינו "שוטה" שהרי אין עלה שלישי בקן נפרד? 

 

תאריך: 
10/10/11 י"ב תשרי התשע"ב
x

Audio Playlist