דילוג לתוכן העיקרי

היו כפפות לידיו, האם רשאי ליטול הלולב? האם כסופר סת"ם רשאי לכתוב?

מה נכלל בגדר חציצה בנטילת ד' המינים באופן שהנוטל אותם לא יוצא ידי חובתו?

נטל הלולב כשהוא נתון בנרתיקו או האתרוג כשהוא נתון בקופסה אף שהיא מהודרת, האם יצא ידי חובה?

באלו נסיבות לבישת כפפות תעכב המצוה, האם גם נטילת ד' המינים באזורים קרים ומושלגים?