נכנס לבית הכנסת ומצא הציבור בתפילת הלחש של שחרית, כיצד ינהג?

האם בכל מקרה יצטרף לציבור ויתפלל בלחש או ימתין ע"מ להצטרף לש"צ בחזרה? 

כאשר ש"צ הגיע לקדושה והוא בתפילת לחש, האם יפסיק תפילתו ע"מ להצטרף לקדושה?

הנוהגים לשיטת הרמב"ם להתפלל תפילה אחת, האם יוצאים ידי חובה בשמיעת ש"צ בלבד?

תאריך: 
29/11/11 ג' כסלו התשע"ב
x

Audio Playlist