דילוג לתוכן העיקרי

מה דינו של שומר שנאלץ למכור החפץ שהופקד אצלו?

נאלץ השומר לצאת לחו"ל ולא הצליח ליצור קשר עם המפקיד, האם רשאי למכור החפץ ולשמור הכסף עבור המפקיד ? 

האם למפקיד קיימת עילה לטענה נגד השומר לפיצוי כספי על בסיס הערך הגבוה ביותר של החפץ שהופקד?

בנסיבות שהשמירה מגבילה את השומר, מה עליו לעשות ע"מ שלא יחשב לשולח יד בחפץ שניתן לו לשמירה?