היש חובה להפריש תרומות ומעשרות בחו"ל מפירות שהובאו מא"י?

מהו המבחן הקובע לחיוב תרו"מ, מקום אכילת הפירות או מקום גמר מלאכתן?

היעלה על הדעת שהוצאת פירות לחו"ל יפקיעו את איסור טבל שנקבע להם בא"י? 

מהי שיטתו של הרמב"ם בחיוב או פטור מהפרשת תרו"מ מפירות שיוצאו או יובאו מחו"ל?

תאריך: 
30/01/12 ו' שבט התשע"ב
x

Audio Playlist