ארנק שנמצא ברכב פרטי המרבה בהסעות אנשים שונים, האם חייב המוצא להכריז על האבדה?

מהם היתרונות של משפט התורה בנושא השבת אבדה ביחס לחוק הקיים במדינת ישראל?

בנסיבות של ימינו שאין מקום להכריז על האבדה, מה על המוצא לעשות?

מה מציע הגאון הרב פיינשטיין למוצא אבדה שקשה עליו שמירתה עד לגילוי בעליה ביום מן הימים?

תאריך: 
31/01/12 ז' שבט התשע"ב
x

Audio Playlist