למחרת חגיגת בר המצווה נטל מפתחות הרכב ללא ידיעת אביו וגרם בנהיגתו נזק לרכוש השכן, האם ניתן לתבוע את הילד?

 

היש לבדוק הנער אם הביא שתי שערות ע"מ לקבוע מעמדו כבוגר שניתן להגיש נגדו תביעת נזיקין?

האם בנזק מסוג זה נתייחס אליו כאדם שהזיק או נתייחס כנזק שנגרם ע"י ממונו שנחשב כגרמא בנזיקין וחייב רק בדיני שמיים?

לא הביא שתי שערות, האם ניתן לגלגל תביעת נזיקין בנסיבות אלו על ההורים? 

 

תאריך: 
02/02/12 ט' שבט התשע"ב
x

Audio Playlist