המבער את החמץ במקום למכרו, האם עובר ב"בל תשחית"? היש להחמיר למכור החמץ הבלוע בכלים?

האם נקבע כעבריין על "בל תשחית" את מי שנצטווה לשרוף את הנותר מהקרבן שלא הצליח לאכלו?

מדוע לא חששו חכמי ישראל לבצקות בגודל חצאי הזיתים הדבוקים בקיר ולא קבעו שיש למכור אותם?

אלו בעיות הלכתיות מתעוררות למחמירים במכירת החמץ הבלוע בכלים לגויים?

תגיות: 
תאריך: 
11/03/12 י"ז אדר התשע"ב
x

Audio Playlist