דילוג לתוכן העיקרי

כלי אמאייל המצופים באבקת זכוכית, הניתן להכשירם לפסח?

 היש להתייחס אליהם ככלי חרס שאין להם הכשר בפסח?

היש להתייחס אליהם כספק כלי חרס או ככלי מתכת?

הנוהגים בשיטת הרמב"ם כיצד יכשירו לפסח את כלי האמאייל?