היוצא בימי ניסן לברך על לבלוב האילנות, מה יברך על ריחות הפריחה?

האם הברכה תהיה: "הנותן ריח טוב בפרות" או "בורא עצי בשמים"?

יצא לשדות לאחר שהוציאו האילנות פרי הראוי לאכילה, האם רשאי עדיין לברך ברכת האילנות?

תגיות: 
תאריך: 
26/03/12 ג' ניסן התשע"ב
x

Audio Playlist